Verbetering van IBP proces en demand planning

Context

Onze klant, een leider in de Texmex-industrie, was op zoek naar een verbetering van zijn IBP (integrated business planning) proces aangezien het vooral gericht was op het optimaal benutten van de korte termijn capaciteit en niet zozeer op het balanceren van vraag en capaciteit op de langere termijn.

Resultaten

We hielpen enerzijds bij het verbeteren van de nauwkeurigheid van demand planning op basis van product- en klantsegmentatie en door statistiek toe te passen, als verrijking van de bestaande demand planning aanpak.

We hebben anderzijds het IBP proces uitgebreid met een toegenomen focus op de demand zijde, om zo vraag en aanbod beter met elkaar te aligneren. We hebben ook scenario planning toegevoegd aan het proces en de betrokkenheid van het financiële departement vergroot om van volumefocus naar omzet- en margefocus te evolueren.

Als resultaat heeft het senior management een beter inzicht in waar het bedrijf naartoe gaat en de reden waarom. Het is beter in staat de business te sturen en indien nodig bij te sturen met het oog op het behalen van de bedrijfsobjectieven.

Implementatie van een geïntegreerd planning platform in de pharma industrie

Context

Onze klant, een middelgroot farmaceutisch bedrijf, ondervond veel problemen met leverbetrouwbaarheid als gevolg van een complex productiesysteem, een gevarieerde make-to-order en make-to-stock productportfolio en onbetrouwbare lead times mbt de levering van grondstoffen.

De bestaande planningsprocessen en -systemen waren niet langer geschikt om aan bovengenoemde complexiteit te voldoen, waardoor het bedrijf zijn beloftes aan de klant moeilijk kon nakomen. Het ontbrak onze klant ook aan een duidelijk inzicht in de hoofdoorzaak van deze vertragingen.

Resultaten

Op basis van een diepgaand begrip van de bovenstaande uitdagingen, hebben we het bedrijf geadviseerd om een geïntegreerd planningsplatform te implementeren.

We hebben het project geleid van behoefteanalyse en toolselectie tot en met implementatie.

Naast het managen van het project, hebben we ook de rol van functioneel consultant op ons genomen, waarbij we zorgden voor een nauwe aansluiting tussen functionele vereisten en technische configuratie, teneinde aanpassingen op maat tot een absoluut minimum te beperken.

De klanttevredenheid nam toe dankzij verbeterde doorlooptijden voor make-to-order productie en een vermindering van voorraadtekorten. Ook zorgde het nieuwe systeem voor een drastische verbetering van de zichtbaarheid van de supply chain, waardoor het bedrijf in staat was om accurater te reageren in geval van onverwachte omstandigheden.

Supply chain assessment in de agro industrie

Context

Onze klant is een grote Belgische industriële groep. De groep is een grootschalig transformatie traject gestart om succesvol te kunnen blijven in een steeds competitievere omgeving.

Het nieuwe management van een van de belangrijkste business units heeft ons gevraagd om de huidige supply chain organisatie en processen te evalueren met het oog op deze transformatie en in functie van recente overnames.

Resultaten

We hebben verschillende productiefaciliteiten bezocht, de belangrijkste stakeholders geïnterviewd en hebben ons verdiept in de bestaande processen met behulp van onze evaluatiemethologie. Deze analyseert een supply chain op basis van 4 assen: technologie, mensen, processen en prestatiegerichtheid.

Dit resulteerde in een uitgebreid beoordelingsrapport waarin de sterke en zwakke punten van de supply chain in kaart werden gebracht en concrete verbeterpunten werden geïdentificeerd. Deze werden geprioritiseerd en omgezet in een verbeterroadmap van 2 à 3 jaar, die het bedrijf de afgelopen jaren ook effectief heeft uitgerold.

Reductie distributie kosten op Europese schaal door optimalisatie logistieke performantie

Context

Opzetten en leiden van een centrale logistieke support en project delivery organisatie, acterend als interne consultant binnen de grotere groep, met als doel logistieke performantie te verbeteren en distributie kosten binnen Europa te verminderen.

Resultaten

Opzetten van een volledig nieuw team van logistic engineers en implementeren van een nieuwe structuur om de organisatie te ondersteunen.

Dagelijkse support door het van kortbij opvolgen van operationele resultaten en improvements voor te stellen en te implementeren waar opportuun.

Langere termijn veranderingen doorvoeren door het implementeren van nieuwe technologieën en processen die de concrete business noden ondersteunen (track & trace, WMS, TMS, advanced analytics,..)

Visie formuleren en implementeren van de green logistics strategie voor de groep.

Industrie automatisatie project: project management & business architect van een succesvolle PLC & SCADA migratie

Context

De SCADA- en PLC-infrastructuur in de 3 grootste brouwerijen van België waren sterk verouderd en de ondersteuning werd stopgezet.

Het project verving de volledige PLC- en SCADA-laag in de 3 grootste Belgische brouwerijen. De belangrijkste uitdaging was om van oude naar nieuwe infrastructuur te migreren zonder enige impact op de normale productie.

Resultaten

De sleutel was om de frontlinie te betrekken bij de migratiestrategie, aangezien we het grootste deel van de user requirements specifications vanaf nul opbouwen. Het project was opgesplitst in verschillende migratie fases en voor elke migratie werd een contingency, roll-back strategie afgestemd met het senior management. Project staat vandaag nog steeds als een benchmark automatiseringsproject.

End-to-end projectmanagement voor het opzetten van een nieuwe energiecentrale

Context

End to End projectmanager voor de greenfield engineering, aankoop en bouw van een nieuwe thermische en elektrische energiecentrale voor de grootste Belgische brouwerij.

Project impliceerde civiele, thermische en elektrische apparatuur (inclusief alle hulpapparatuur) en interconnectie met de brouwerijen.

Resultaten

Volledig project gerealiseerd zonder enig veiligheidsprobleem. Opstart van de installatie 4 maanden eerder dan oorspronkelijk schema binnen budgetbeperkingen en zonder de normale brouwerij activiteiten te beïnvloeden

This website uses cookies. Please click Accept to agree with our cookie policy and continue browsing our website  Learn more